LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 17
U pacjenta z trudnościami w samodzielnym korzystaniu z toalety należy zastosować

A.
B.
C.
D.