LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 3
W ramach bezpieczeństwa własnego opiekun medyczny zakłada rękawiczki w kontakcie

A.
B.
C.
D.