LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - WRZESIEŃ 2014

Pytanie nr 34
Zużyty worek z moczem należy

A.
B.
C.
D.