LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - CZERWIEC 2007

Pytanie nr 28
Utworzenie formuły w arkuszu kalkulacyjnym odwołującej się do jednoznacznie określonej komórki wymaga zastosowania adresowania

A.
B.
C.
D.