LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - CZERWIEC 2007

Pytanie nr 39
Graficzną ilustracją danych liczbowych zawartych w arkuszu kalkulacyjnym jest

A.
B.
C.
D.