LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - CZERWIEC 2007

Pytanie nr 7
W programach strukturalnych nie należy stosować instrukcji

A.
B.
C.
D.