LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU20 + AU25 - PRÓBNY

Pytanie nr 3
Z badań rynkowych, przeprowadzonych przez Agencję Marketingową INFO, wynika, że na lokalnym rynku mebli działają cztery przedsiębiorstwa handlu hurtowego. Dane zamieszczone w tabeli podają wartość sprzedaży mebli w 2004 roku. Na podstawie analizy danych zawartych w tabeli ustal, które z podanych przedsiębiorstw handlu hurtowego ma największy udział w rynku mebli?
A.
B.
C.
D.