LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU20 + AU25 - PRÓBNY

Pytanie nr 2
Jaką kwotę otrzymasz, lokując w banku 10 000 zł na 2 lata, jeżeli roczna stopa procentowa wynosi 10% i następuje roczna kapitalizacja odsetek?

A.
B.
C.
D.