LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU20 + AU25 - PRÓBNY

Pytanie nr 11
Obowiązek przeszkolenia pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy ponosi

A.
B.
C.
D.