LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU20 + AU25 - PRÓBNY

Pytanie nr 6
Bilans i rachunek zysków i strat należy archiwizować w ramach kategorii

A.
B.
C.
D.