LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU62 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 22
Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu epilacji laserowej należy

A.
B.
C.
D.