LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU62 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 21
Przeciwwskazaniami do wykonania zabiegu metodą body wrapping są

A.
B.
C.
D.