LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU62 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 36
Do dezynfekcji głowicy aparatu do mezoterapii bezigłowej należy zastosować

A.
B.
C.
D.