LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU62 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 33
Usuwając nadmierne owłosienie z kończyn dolnych z występowaniem wenektazji, należy wykonać zabieg depilacji

A.
B.
C.
D.