LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU62 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 21
Klientce z tendencją do powstawania liposklerozy zaleca się unikanie

A.
B.
C.
D.