LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU62 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 34
Którą metodę należy zastosować, aby usunąć przebarwienia z powierzchni grzbietowej dłoni?

A.
B.
C.
D.