LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU62 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 22
U klienta z tendencją do powstawania obrzęku stóp powinno się wykonać zabieg

A.
B.
C.
D.