LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU62 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 28
Klientce z modzelami na stopach należy zalecić stosowanie preparatów

A.
B.
C.
D.