LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG12 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 18
Na rysunku przedstawiono pomiar
A.
B.
C.
D.