LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG12 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 14
Multimetrem nie można wykonać pomiaru

A.
B.
C.
D.