LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG12 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 32
Diagnozowanie układu prostowniczego alternatora należy przeprowadzić przy pomocy

A.
B.
C.
D.