LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG12 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 26
System ABS w samochodzie jest układem

A.
B.
C.
D.