LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG12 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 27
Na rysunku przedstawiono schemat gniazda elektrycznego stosowanego do podłączenia
A.
B.
C.
D.