LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG12 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 38
Który z elementów układu elektrycznego może być naprawiony?

A.
B.
C.
D.