LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG12 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 21
Na rysunku przedstawiono oscylogram z przebiegiem napięcia układu
A.
B.
C.
D.