LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG12 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 32
Odczytany podczas pomiaru statyczny kąt wyprzedzenia zapłonu w samochodzie Polonez 1500 wynosi 7°. Wynik ten jest
A.
B.
C.
D.