LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG12 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 13
Który element instalacji elektrycznej nawiewu powietrza oznaczono na rysunku znakiem zapytania?
A.
B.
C.
D.