LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG12 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 13
Elementy oznaczone symbolami SD, P1, L3 i W1 to części obwodu.
A.
B.
C.
D.