LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG12 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 13
Element oznaczony na schemacie symbolem "X" to
A.
B.
C.
D.