LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG12 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 23
Kontrolę napięcia ładowania wykonuje się, mierząc jego wartość na zaciskach akumulatora

A.
B.
C.
D.