LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG12 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 13
Do kompleksowej kontroli obwodów elektrycznych sterowania silnikiem pojazdu samochodowego stosuje się

A.
B.
C.
D.