LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG12 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 11
Do pomiaru gęstości elektrolitu w akumulatorze kwasowym stosuje się

A.
B.
C.
D.