LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG12 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 26
Do pomiaru odległości między stykami przerywacza używa się

A.
B.
C.
D.