LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG12 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 28
Którym z poniżej wymienionych kluczy z nasadką można uzyskać zalecany moment dokręcenia świecy zapłonowej?

A.
B.
C.
D.