LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG12 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 1
Wskaż całkowity koszt naprawy alternatora samochodu, wiedząc, że czas pracy wynosi 3 godziny, koszt zużytych materiałów 150 złotych, a koszt 1 roboczogodziny 80 złotych.

A.
B.
C.
D.