LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG12 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 31
Jeżeli wymiana jednego zaworu w silniku 24V trwa 15 minut roboczych, to wymiana wszystkich zaworów będzie trwać:

A.
B.
C.
D.