LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - CZERWIEC 2007

Pytanie nr 8
Pewną liczbę naturalną w systemie szesnastkowym zapisano następująco: 41 Wskaż tę liczbę zapisaną w systemie dziesiętnym.

A.
B.
C.
D.