LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 16
W jakim systemie liczbowym są zapisane zakresy We/Wy przedstawione na rysunku?
A.
B.
C.
D.