LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 13
Złącze przedstawione na zdjęciu umożliwia podłączenie
A.
B.
C.
D.