LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 9
Które urządzenie nie powinno być naprawiane w trakcie używania urządzeń antystatycznych?

A.
B.
C.
D.