LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 18
Liczba 10101110110(2) zapisana w systemie szesnastkowym ma postać

A.
B.
C.
D.