LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 11
Przy wyborze zasilacza komputerowego największe znaczenie

A.
B.
C.
D.