LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 14
Najczęstszą przyczyną rozmazywania się tonera na wydrukach z drukarki laserowej jest

A.
B.
C.
D.