LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 26
Za przydzielanie czasu procesora do określonych zadań odpowiada

A.
B.
C.
D.