LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 21
Które konto nie jest kontem wbudowanym w system Windows XP?

A.
B.
C.
D.