LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 39
Wyłączenie automatycznej aktualizacji systemu Windows powoduje

A.
B.
C.
D.