LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 18
Interfejs SATA 2 (3 Gb/s) zapewnia przepustowość

A.
B.
C.
D.