LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 17
Które narzędzie należy użyć w systemie Windows do wyświetlenia informacji na temat problemów systemowych?

A.
B.
C.
D.