LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 24
Oprogramowanie, przypisane do jednego komputera lub jego części, uniemożliwiające ponowną instalację na nowszym sprzęcie zakupionym przez tego samego użytkownika, to

A.
B.
C.
D.