LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 - STYCZEŃ 2015

Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
Pytanie nr 30
Umieszczany na urządzeniach symbol, będący certyfikatem zgodności urządzeń pod względem emisji promieniowania, ergonomii, energooszczędności i ekologii, przedstawiono na rysunku
A.
B.
C.
D.